DE EN

BARBARA KS. KUDRZYCKA DE KLONOWSKA
herbu Leszczyc alias Bróg

EKSPOZYCJA MALARSTWA

Urodzona 5 października 1936 r. we Lwowie. Zmarła 11 czerwca 2004 r. w Pułtusku.
Wykształcenie wyższe, absolwentka wydziału chemii. W 1981 r. uzyskała dyplom ASP w "dyscyplinie-malarstwo".
Miała szereg wystaw w muzeach i galeriach sztuki w kraju i zagranicą.
Za pośrednictwem "Ars Polonia" w Warszawie jej obrazy znajdują się w muzeach, instytucjach oraz u prywatnych kolekcjonerów w kraju i zagranicą.
Obrazy jej mają nową, własną interpretację sztuki malarskiej, nowy styl, co sama, osobiście wyraziła w swoim motto do swojego katalogu malarstwa:

"Dla pełnego przekazu uroków i wielobarwności
wsi polskiej i jej folkloru wypływających z głębii
wrażliwości na piękno płynące z mojego serca
oraz fotograficzną wyobraźnię moich oczu,
przekazuję potomnym nowy swój indywidualny styl,
nową wizję sztuki malarstwa."

Malarka była wspaniałym, mądrym, wysoko wykształconym i cechującym się ogromną kulturą osobistą człowiekiem.
Była niezależna i stała w swoich poglądach i czynach. Była wielką patriotką i prawdziwą katoliczką.

Stała wystawa jej prac mieści się w Pensjonacie Dworek Szlachecki w Karwii.